Tillotts Pharma AB & FSGS Stipendium

Tillotts Pharma AB & FSGS stipendium 2020

FSGS ställer för året 2020, tillsammans med Tillotts Pharma AB, ett fortbildningsstipendium till förfogande för sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi.

Syfte

Stipendiet syftar till att främja möjligheter till fortbildning inom gastroenterologi för sjuksköterskor (verksamma inom gastroenterologi).

Stipendiets storlek

15 000 kr

Vem kan söka

Sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi i Sverige som planerar delta i fortbildning inom gastroenterologi under 2020.

Sökande ska vara medlem i FSGS dock ej styrelsemedlem i FSGS.

Ansökan ska innehålla

-Namn, arbetsadress, e-postadress

-Syfte och mål med ansökan

Ansökan skall vara inne senast den 24 Januari 2020

Stipendiekommittén består av styrelsemedlemmarna i FSGS.

Tillotts Pharma AB är inte delaktiga i val av stipendiat.

Ansökan skickas via e-post till fsgsstyrelsen@gmail.com