Tillotts Pharma AB & FSGS Stipendie 2019

STIPENDIUM

FSGS ställer för året 2019 tillsammans med Tillotts Pharma AB ett fortbildningsstipendium till förfogande för sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi

SYFTE

Vi vänder oss till dig som planerar att gå en fortbildning inom gastroenterologi under 2019

Stipendiets storlek

10 000 kr

Vem kan söka?

Sjuksköterskor verksamma inom Gastroenterologi i Sverige. Sökande ska vara medlem i FSGS dock ej styrelsemedlem i FSGS.

Ansökan skall innehålla

  • Namn, arbetsadress,e-postadress
  • Syfte och mål med ansökan

Ansökan skall vara inne senast den 20 januari 2019

Stipendiekommiten består av styrelse medlemmar i FSGS. Tillotts Pharma AB är inte delaktiga i val av stipendiat.

Ansökan skickas via e-post till lena.mar.johansson@sll.se