Takeda & FSGS stipendium 2020

Takeda ger tillsammans med FSGS ut ett stipendium på 10.000 kronor, som ska användas under 2020.

Stipendiet skall möjliggöra ett utbildnings-forsknings och utvecklingsprojekt och/eller ett resebidrag till en konferens inom gastroenterologi. Stipendiet kan delas ut i sin helhet eller delas mellan flera sökande.

Målet är att bidra till åtgärder som i slutändan främjar patienters hälsa.

Medlemmar i FSGS är berättigade att ansöka om stipendiet, dock ej styrelsemedlem i FSGS.

Ansökan ska innehålla följande;

  • Namn
  • Arbetsadress
  • e-postadress
  • Din motivering till vad stipendiet ska användas till
  • Budget för detta

Ansökan skickas till fsgsstyrelsen@gmail.com senast 24 januari-2020

Stipendiekommitté är FSGS styrelse. Utdelningen av stipendiet kommer ske på Svenska Gastrodagarna Borås 13-15 maj 2020. Det är önskvärt att stipendiaten återger till FSGS styrelse hur stipendiet har använts. Det kan komma att publiceras i Gastrokuriren och/eller på FSGS hemsida och Facebook.