Styrelsen har ordet

Hej alla medlemmar! Jul och nyår närmar sig och i läsande stund är det dags för lussekatter och Luciafirande. I förra numret av Gastrokuriren kunde vår ordförande Maria Hjorth presentera att två av FSGS styrelsemedlemmar fått uppdrag i SKLs två nationella arbetsgrupper inom kunskapsstyrningen. Katarina PihlLesnovska är omvårdnadsrepresentant i den multiprofessionella gruppen för inflammatoriska tarmsjukdomar och Maria Hjorth ingår i gruppen för levercirros. Arbetet kommer att pågå under 2019–2020 med målet att förbättra vårdkvalitet och minska ojämlikheter i vården genom att inventera utvecklingsbehov och skapa kunskapsunderlag för nationell implementering och uppföljning. Den 14 och 15 oktober hade vi vårt uppstartsmöte med två mycket givande dagar i Göteborg. Den första delen av arbetet fokuserar på att inventera vad det finns för nationella och internationella riktlinjer och efter det påbörjas arbetet med att ta fram vårdprogram inom respektive område. Den 3 oktober hade vi den årliga ”Linköpingsdagen” som FSGS anordnar tillsammans med representanter från SEGP. Detta år var det grundläggande IBD som var temat för dagen. Nästa år kommer temat att vara mer avancerad nivå. Vi vill uppmuntra till att skicka in omvårdnadsforskning som är publicerad i referee-granskade tidskrifter till FSGS.
Alla publikationer från 2014 och framåt läggs upp på vår hemsida för spridning och inspiration. Det går även bra att dela med sig av förbättringsarbeten och postrar. På vår hemsida finns en mall för hur vi önskar publiceringen. Ta chansen och sprid era resultat. Via Svensk Sjuksköterskeförening finns möjlighet att söka ekonomiskt bidrag. Bidrag ur Stiftelsen Sjuksköterskornas  kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd. Ersättning utgår inte för vidareutbildning. Sök det ekonomiska bidraget via Svensk Sjuksköterskeförenings hemsida. Nu finns det stipendier för dig som är medlem att söka. Passa på att skicka in ansökan och gör en studieresa, starta ett projekt eller sök bidrag till att kunna åka på en konferens under nästa år.