Styrelsen har ordet

Hej alla gastrovänner!
Hösten är här med svalare temperaturer och vackra färger. Vi har lämnat en mycket speciell vår och sommar bakom oss med på många håll i landet mycket hårt arbete och annorlunda arbetssätt för att ta hand om och möta våra patienter. Hoppas att ni alla fått ladda batterier och fylla på energidepåer under sommaren. Utbildningar och konferenser blev inställda under våren men en del har det planerats om för till web-sända utbildningar. I detta nummer och på vår hemsida finner du inspiration att hämta till kommande utbildningar och konferenser. Vi ser framför allt fram emot att våren 2021 ska innehålla utbildningar och konferenser i vanlig omfattning. FSGS har rivstartat hösten med årsmöte via Zoom den 1/9. Årsmötet resulterade i 3 nya styrelsemedlemmar som ni kommer att få bekanta er med i kommande nummer av Gastrokuriren. Den nya styrelsen har precis haft sitt första arbetsmöte efter årsmötet och har fördelat de olika ansvarsområdena. Vi
tackar våra avgående styrelsemedlemmar, Maria Hjort, Carin Wibacke och Agneta Aasa för ett fantastiskt engagemang och arbete i styrelsen under många år. Vårt mål är att precis som tidigare fortsätta vara en aktiv förening och sprida information om utbildningar och aktiviteter via vår hemsida https://www.swenurse.se/fsgs och sociala nätverk Facebook och Instagram. Om du har några frågor eller önskemål tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

Styrelsen FSGS