Takeda & FSGS Stipendium

Takeda & FSGS stipendium 2021

Stipendium

Takeda ger tillsammans med FSGS  ut ett stipendium på 10.000 kronor ,som ska användas under 2021

Stipendiet skall möjliggöra ett utbildnings-forsknings eller ett utvecklingsprojekt inom gastroenterologi. Stipendiet kan delas ut i sin helhet eller delas mellan flera sökande

Syfte

Målet är att bidra till åtgärder som i slutändan främjar patienters hälsa

Vem kan söka

Medlemmar i FSGS är berättigade att ansöka om stipendiet, dock ej styrelsemedlem i FSGS

Ansökan ska innehålla

Använd mallen ”stipendieansökan” under fliken stipendium på FSGS hemsida, fsgs.se.

Ansökan skickas till fsgsstyrelsen@gmail.com senast 22 januari-2021

Stipendiekommitté är FSGS styrelse. Det är önskvärt att stipendiaten återger till FSGS styrelse hur stipendiet har använts.