Stipendium att söka innan 25/2-22 förlängd ansökan