SEGP Svensk förening för endoskopi och gastroenterologisk personal

Föreningen riktar sig till sjukvårdspersonal utöver läkare som arbetar aktivt inom endoskopi och gastroenterologi

http://www.segp.nu/om_segp.html