Registrering öppen

Bästa Gastrovän,

Registreringen till Svenska Gastrodagarna 2020 har öppnat! På registreringsformuläret kan du anmäla dig, boka sociala aktiviteter (bl.a. den populära Gastromiddagen) och boka ett av de hotellrum som förbokats i Borås för er deltagare.

På hemsidan kan du hitta mer information och anmäla dig: https://scanmail.trustwave.com/?c=14442&d=u4mn3s1WTcy40FXoz-2TjgkABvYwLTgbJAE-El0mAQ&u=https%3a%2f%2fgastrodagarna%2esvenskgastroenterologi%2ese%2fanmalan%2f

Vi vill också meddela att deadline för att skicka in abstrakts har förlängts en vecka, nytt sista datum för inlämning är 28 januari. Kom ihåg att det även går bra att skicka in abstrakts som tidigare har presenterats på internationella möten under 2019.

Vänta inte, skicka in ditt abstrakt idag! https://scanmail.trustwave.com/?c=14442&d=u4mn3s1WTcy40FXoz-2TjgkABvYwLTgbJAI0Qg4mUA&u=https%3a%2f%2fgastrodagarna%2esvenskgastroenterologi%2ese%2fabstraktinlamning%2f (LÄNKA skicka in ditt abstrakt idag till webblänken)

Välkommen till Svenska Gastrodagarna i Borås 13-15 maj 2020!

 

Kategorier