Projekt/Forskning

Vi uppmuntrar att man skickar in omvårdnadsforskning som är publicerad i referee granskade tidskrifter till FSGS. Alla publikationer från 2014 och framåt läggs upp på vår hemsida för spridning och inspiration.

Vid publikation på FSGS hemsida följ mallen nedan:

Författare. Titel: Tidskrift. År månad Volym; Issue: Sidnummer.

Exempel nedan:

Ludvigsson JF, Büsch K, Olén O, Askling J, Smedby KE, Ekbom A, Lindberg E, Neovius M. Prevalence of paediatric inflammatory bowel disease in Sweden: a nationwide population-based register study. BMC Gastroenterol. 2017 Jan 31;17(1):23.