Styrelsen

Maria-Hjorth Maria Hjorth

Ordförande
Magtarmmottagningen Falu Lasarett

Katarina-Pihl-Lesnovska Katarina Pihl Lesnovska

Vice Ordförande och sammankallande Luminala utskottet
Magtarmmedicinska mottagningen, Linköping Region Östergötland

Anette-Forsell Anette Forsell

Sekreterare
Forskningsenheten Medicin Ersta sjukhus

Agneta-Aasa Agneta Aasa

Kassör, medlemsansvarig
Kirurg avd A, Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Lena-Johansson Lena Johansson

Ledamot och stipendieansvarig
Magtarmmottagnigen Södertälje sjukhus

Carola-Fagerström Carola Fagerström

Ledamot och sammankallande för Lever-gallvägsoch pancreas (LGP) utskottet
Magtarmmottagningen Magtarmmed.kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Catharina-Wallenkampf Catharina Wallenkampf

Ledamot och ansvarig för Gastrokuriren
Endoskopi Stockholms Gastrocenter Sophiahemmet Stockholm

Carin-Wibacke Carin Wibacke

Ledamot och ansvarig för hemsida, Facebook, Instagram
Magtarmmottagning SUS Malmö