Kontakta oss

Ordförande
Maria Hjorth
Magtarmmottagningen Falu Lasarett
maria.hjorth@ltdalarna.se

Vice Ordförande och sammankallande Luminala utskottet
Katarina Pihl Lesnovska
Magtarmmedicinska mottagningen, Linköping Region Östergötland
katarina.pihl.lesnovska@regionostergotland 

Sekreterare
Anette Forsell
Forskningsenheten Medicin Ersta sjukhus
anette.forsell@erstadiakoni.se

Kassör
Agneta Aasa
Kirurg avd A, Länssjukhuset Ryhov  Jönköping
agneta.aasa@rjl.se

Ledamot och stipendieansvarig
Lena Johansson
Magtarmmottagnigen Södertälje sjukhus
lena.sessan@icloud.com 

Ledamot och sammankallande för Lever-gallvägsoch pancreas (LGP) utskottet
Carola Fagerström
Magtarmmottagningen Magtarmmed.kliniken Universitetssjukhuset Linköping
carola.fagerstrom@regionostergotland.se 

Ledamot och ansvarig för Gastrokuriren
Catharina Wallenkampf
Endoskopi Stockholms Gastrocenter Sophiahemmet Stockholm
Catharina.wallenkampf@Stockholmgastrocenter.se                                                     

Ledamot och media-, stipendieansvarig
Carin Wibacke
Magtarmmottagning  SUS Malmö
carin.wibacke@skane.se