FSGS om GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) – ett stärkt skydd för dina personliga uppgifter.

Den 25 Maj 2018 blev EU:s Dataskyddsförordning(GDPR) svensk lag. Vi vill därför att du som är medlem i Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige (FSGS) känner till vad detta innebär för dig och dina lagrade personuppgifter hos FSGS.

  • Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig.
  • From 1 Oktober 2018 kommer vi endast att lagra

Namn , Personnummer, Postadress och E-postadress

i medlemsregistret ROBIN som ägs av Svensk sjuksköterskeförening.

  • Du kan begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter. Då vänder ni er till medlemsansvarig i FSGS Se ”Om oss” på vår Hemsida
  • Vi ber inte om fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.
  • Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.
  • Vi delar information om medlems namn och postadress med Mediahuset som distribuerar tidningen Gastrokuriren . Detta samarbete styrs av Personuppgiftsavtal mellan FSGS och Mediahuset.
  • Vår sekreterare har tillgång till en mail lista med alla medlemmars e-postadresser . Denna används för spridning av i vårt tycke relevant information till medlemmar. Listan används ej för spridning av reklam eller spridning till tredje part. Du kan närsomhelst få din e-postadress borttagen ur denna maillista om du ej önskar få våra informationsmail. Då vänder ni er till sekreteraren i FSGS (Eventuellt måste vi ändra detta om vi inte vill att allas mailadresser skall synas på utskicken)
  • Vår medlemsansvariga och vår kassör har tillgång till medlemsuppgifter för att administrera medlemskap.
  • Vi informerar dig varför vi samlar in vissa personuppgifter.

Exempelvis vid stipendieansökningar eller publicering av personuppgifter hos tredje part såsom artikel i tidningen Gastrokuriren eller liknande kommer vi att informera dig och du kommer att få signera samtycke.

På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen och hur den påverkar hanteringen av dina personuppgifter.  www.datainspektionen.se/dataskyddsreform

Väl mött FSGS styrelse !