FSGS om GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) – ett stärkt skydd för dina personliga uppgifter.

Den 25 Maj 2018 blev EU:s Dataskyddsförordning(GDPR) svensk lag. Vi vill därför att du som är medlem i Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige (FSGS) känner till vad detta innebär för dig och dina lagrade personuppgifter hos FSGS.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig.

From 1 Oktober 2018 kommer vi endast att lagra

Namn, Personnummer, Postadress och E-postadress

i medlemsregistret ROBIN som ägs av Vårdförbundet.

Du kan begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter. Då vänder ni er till medlemsansvarig i FSGS, se ”Om oss” på vår Hemsida.

Vi ber inte om fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

Vi sparar inte dina personuppgifter lägre än nödvändigt.

Vår medlemsansvarig och kassör har tillgång till medlemsuppgifter för att administrera ditt medlemskap.

Vi delar information om medlemmens namn och postadress med Mediahuset som distribuerar tidningen Gastrokuriren. Detta samarbete styrs av Personuppgiftsavtal mellan FSGS och Mediahuset.

Inom föreningen hanteras medlemmars e-postadresser för fullgörande av allmänt intresse. Detta innebär spridning av i vårt tycke relevant information till medlemmar, ej för spridning av reklam eller till tredje part. Du kan närsomhelst avsluta dessa informationsmail genom att kontakta sekreteraren i FSGS, se ”Om oss” på hemsidan. Vid medlemsutskick visas din e-postadress inte för övriga medlemmar.

Vi informerar dig varför vi samlar in vissa personuppgifter. På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen och hur den påverkar hanteringen av dina personuppgifter.

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreform

Väl mött FSGS styrelse!