Om FSGS

Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige

Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige, FSGS är en professionell sammanslutning för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse för gastroenterologisk vård. Föreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening.

Föreningens syfte är att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienterna vid gastroenterologisk sjukdom genom att;

  • verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom gastroenterologi genom att främja utbildning, utveckling och forskning inom gastroenterologisk omvårdnad.
  • vara en mötesplats och stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt.
  • stimulera och medverka till vidareutveckling av den omvårdnadsvetenskapliga forskningen inom gastroenterologi