Nyheter

Information om Svenska Gastrodagarna och FSGS årsmöte

Bästa medlemmar i FSGS, Beslut om att Svenska Gastrodagarna ställs in 2020, se information nedan från All about meetings. Det finns många frågor som behöver rätas ut och styrelsen ber er ha tålamod och invänta mer besked. Även FSGS årsmöte... Läs mer

Information från Svensk sjuksköterskeförening

 Inställt: Öppet hus 12/5 2020 samt stafetten Spring för Hälsa och liv Med anledning av coronavirus och den situation vi har i Stockholm och stora delar av Sverige samt delar av världen, kommer ”Öppet hus” den 12 maj och Stafetten... Läs mer

Takedas utbildningsdag 27/3

Takedas utbildningsdag 27 mars för IBD sjuksköterskor är framflyttad och preliminärt nytt datum blir den 7 oktober 2020.  

Förlängd ansökan Norgine stipendium

Norgine utlyser tillsammans med FSGS ett stipendium till sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi/hepatologi. Stipendiet ska erbjuda ekonomiskt stöd för projekt som syftar till att öka kunskapen kring och/eller omhändertagandet av patienter med leverencefalopati. För mer information var god läs hela stipendieansökan... Läs mer

Registrering öppen

Bästa Gastrovän, Registreringen till Svenska Gastrodagarna 2020 har öppnat! På registreringsformuläret kan du anmäla dig, boka sociala aktiviteter (bl.a. den populära Gastromiddagen) och boka ett av de hotellrum som förbokats i Borås för er deltagare. På hemsidan kan du hitta... Läs mer

Tillotts & FSGS Stipendium 2020

FSGS ställer för året 2020, tillsammans med Tillotts Pharma AB, ett fortbildningsstipendium till förfogande för sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi. Syfte Stipendiet syftar till att främja möjligheter till fortbildning inom gastroenterologi för sjuksköterskor (verksamma inom gastroenterologi). Stipendiets storlek 15 000 kr... Läs mer

Ferring & FSGS Stipendium 2020

FSGS har tillsammans med Ferring Läkemedel AB ett utbildningsstipendium för sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi. Syfte Syftet med stipendiet är att erbjuda ekonomiskt stöd för utbildningsprojekt inom gastroenterologi. Stipendiets storlek 20.000 kr Vem kan söka? Sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi i Sverige.... Läs mer

Takeda & FSGS stipendium 2020

Takeda ger tillsammans med FSGS ut ett stipendium på 10.000 kronor, som ska användas under 2020. Stipendiet skall möjliggöra ett utbildnings-forsknings och utvecklingsprojekt och/eller ett resebidrag till en konferens inom gastroenterologi. Stipendiet kan delas ut i sin helhet eller delas... Läs mer

AbbVie AB & FSGS stipendium 2020

AbbVie, tillsammans med FSGS, ställer för 2020 ett forsknings-/utvecklingsstipendium om 25 000 kr till förfogande för Sveriges sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi. Stipendiet är förenat med följande villkor: Medlemmar i FSGS är berättigade att ansöka om stipendiet Stipendiet skall utdelas för... Läs mer

Abstraktinlämning Svenska Gastrodagarna Borås 13-15 maj 2020

Deadline: 22 januari 2020 Abstrakt kan lämnas in i följande kategorier: Endoskopi Funktionella mag-tarmsjukdomar och nutrition Gallvägs- och pankreassjukdomar Inflammatoriska tarmsjukdomar Kolorektala sjukdomar Kvalitetsarbeten, förbättringsarbeten, ST-projekt Leversjukdomar Godkända arbeten kommer väljas ut till följande tre kategorier: Presentation under fria föredrag,... Läs mer

Kategorier