Nu finns andra versionen av Nurses European Crohn`s and Colitis Organisation (N-Ecco) Consensus Statements översatt till svenska, Ni hittar den under länkar/Ecco Guidelines