Norgine & FSGS stipendium

Norgine & FSGS stipendium 2020

Stipendium

Norgine utlyser tillsammans med FSGS ett stipendium på 20 000 kronor till sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi/hepatologi

Syfte

Stipendiet ska erbjuda ekonomiskt stöd för projekt som syftar till att öka kunskapen kring och/eller omhändertagandet av patienter med leverencefalopati.

Vem kan söka?

Sökande är sjuksköterska och medlem i FSGS. Stipendiet kan ej sökas av styrelsemedlemmar i FSGS

Ansökan ska innehålla

  • Namn,
  • Arbetsadress
  • e-postadress
  • Din motivering till vad stipendiet ska användas till
  • Budget för detta

Välkommen att skicka in din ansökan till fsgsstyrelsen@gmail.com

Ansökan med projektbeskrivning skall vara oss tillhanda senast den 8 mars 2020.

Stipendiaten utses av FSGS styrelse. Stipendiet kommer att tillkännages och delas ut vid Svenska Gastrodagarna i Borås, 13-15 maj 2020. Önskvärt ät att stipendiaten redovisar hur stipendiet har använts i form av en rapport. Denna kan komma att publiceras i Gastrokuriren och/eller på FSGS