SGF Svensk Gastroenterologisk Förening

Välkommen till Svensk Gastroenterologisk Förening Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) är den fackliga och vetenskapliga samman­slutningen för Sveriges gastroenterologer (läkare specialiserade på mag-tarmsjukdomar) med medicinsk såväl som kirurgisk inriktning.

Hem