Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom Gastroenterologi och Hepatologi är framtagen med hjälp av en arbetsgrupp ledd av Susanna Jäghult. Arbetsgruppen är sammansatt av sjuksköterskor med specialiserad kunskap i de olika områdena inom Gastroenterologi och Hepatologi. Arbetet är granskat av FSGS styrelse i samarbete med Svensjuksköterskeförening.

Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom gastroenterologi och hepatologi