Länkar

Svensk sjuksköterskeförening

Arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening engagerar sig och tar ansvar för omvårdnad – i etik, forskning, kvalitet och utbildning – för vårdens-, patientens-, och samhällets bästa. Alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan bli medlem.

Gå gärna in på deras hemsida och läs mer.

Svensk sjuksköterskeförening