Webföreläsning om Motiverande samtal (MI)

okt242019
Inbjudan webbförläsning
Jensen har möjlighet att bjuda in till en webbföreläsning som behandlar ämnet motiverande samtal (motivational interviewing, MI) och riktar sig till sjuksköterskor inom gastroenterologi. Motiverande samtal är en personcentrerad samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (fysisk aktivitet, kost, alkohol, tobak, droger, spel med mera) inom till exempel hälso- och sjukvård. Syftet är att främja motivation och beteendeförändring. Inom gastroenterologi är samtalsmetoden värdefull bland annat när patienter behöver motiveras till egenvård, medicinsk behandling och livsstilsförändringar.

Föreläsare:

Maria Hjort, Specialistsjuksköterska i Medicin, Mag- tarmmottagningen, Falu lasarett.
Utbildare i Motiverande samtal (MI) och medlem i MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers)

Registrering:

Anmälan om deltagande sker via mail till acastri1@its.jnj.com senast 21 oktober.