Arkiv

Svenska Gastrodagarna Borås 13-15 maj 2020 INSTÄLLD

maj13-152020

Bästa medlemmar i FSGS,
Beslut om att Svenska Gastrodagarna ställs in 2020, se information nedan från All about meetings. Det finns många frågor som behöver rätas ut och styrelsen ber er ha tålamod och invänta mer besked.

Även FSGS årsmöte som normalt sett sker under Gastrodagarna ställs in. Styrelsen har beslutat att skjuta årsmötet till hösten och arbetar på en möjlig lösning för att genomföra detta .I juni hoppas vi att situationen har klarnat och vi kommer hålla er medlemmar underrättade vartefter beslut tas. Enligt information från Svensk sjuksköterskeförening fortsätter styrelsearbetet med befintlig styrelse under en force major situation som denna. Årsmöte behöver dock ske i någon form under 2020.

För er som tilldelats stipendium till inställda konferenser så för nu styrelsen dialog med berörda sponsorer. Vi kommer att kontakta er som berörs av detta när vi har besked om hur dessa på bästa vis hanteras.

Nu riktas alla arbetsinsatser i första hand till sjukvård. Ta hand om dig och varandra så tar vi nya tag när vi kommit igenom den tuffa period som väntar.
I år är sjuksköterskans år – Tillsammans står vi sjuksköterskor starka!

Bästa hälsningar
Maria Hjorth
Ordförande i FSGS

____________________________________________

Det är med tungt hjärta vi behöver meddela att Svenska Gastrodagarna 2020 har ställts in på grund av situationen med COVID-19. Vi hade hoppats på att kunna genomföra kongressen i ett mindre format men inser i rådande situation att det är omöjligt.

Vi får nu sikta in oss på Gastrodagarna 2021 i stället!

Vi återkommer så snart det är möjligt gällande praktiska detaljer till alla registrerade deltagare samt våra utställare och sponsorer.

Vi tackar på förhand för er förståelse och tålamod i denna svåra situation.

Svensk Gastroenterologisk Förening samt Lokala organisationskommittén i Borås och All about meetings

Anki Frencken
All about meetings AB