Information och önskan att fylla i frågeformulär till medlemmar

Vi har fått en förfrågan från Charlotte Hedin. Y-ECCO har tagit fram ett frågeformulär, ”Nutritional management of acute severe flare of IBD” och som också blivit utvald som årets Y-ECCO/ClinCom survey. Charlotte vill väldigt gärna att vi sprider frågeformuläret till alla IBD-sjuksköterskor med vädjan om att de fyller i formuläret. Länk till formuläret finns här; https://survey.ecco-ibd.eu/index.php/195556?lang=en