FSGS Stipendium

Nu har ni chansen att för första gången ansöka om FSGS egna fortbildningsstipendium inom gastroenterologi. Sista dagen att ansök 15 November 2018.

FSGS stipendium

FSGS har beslutat om ett stipendium  på 15.000 kr för att uppmuntra medlemmar till fortbildning inom gastroenterologi. Det kan antingen användas till en specifik utbildning och/eller  som ett resebidrag till en konferens.

Stipendiet är förenat med följande villkor:

  • Medlemskap i FSGS
  • Stipendiet kan delas ut i sin helhet eller delas mellan flera sökande
  • Stipendiet skall användas till aktivitet under innevarande eller påföljande år
  • Stipendiekommitté är FSGS styrelse
  • Stipendiet kan inte sökas av styrelsemedlemmar i FSGS

Utdelningen av stipendiet kommer ske 2018 och delges i Gastrokuriren,  FSGS hemsida samt Facebook

  • Stipendiaten ska redovisa  hur stipendiet har använts i form av en rapport som kommer publiceras i Gastrokuriren och/eller på FSGS hemsida

Vi vill att du motiverar din ansökan, samt skriver en budget för detta. Ansökan ska innehålla ditt namn, arbetsadress samt mailadress

– Din ansökan skall vara oss tillhanda senast 15 November

– Ansökan skickas till: lena.mar.johansson@sll.se

Senast publicerad: