FSGS Stipendium

FSGS stipendium 2019

FSGS har beslutat att även 2019 ge ut ett eget stipendium om 15.000 kr.

Det kan antingen användas till en specifik utbildning och/eller som ett resebidrag till en konferens under 2019-2020. Stipendiet kan delas ut i sin helhet eller delas mellan flera sökande.

Vem kan söka

Sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi och som är medlem i FSGS, dock ej styrelsemedlem i FSGS.

Ansökan ska innehålla

  • Namn,
  • Arbetsadress
  • e-postadress
  • Din motivering till vad stipendiet ska användas till
  • Budget för detta

Ansökan skickas till fsgsstyrelsen@gmail.com senast 15 November 2019

Stipendiekommittén består av styrelsemedlemmar i FSGS. Utdelning av stipendiet kommer ske 2019 och delges i Gastrokuriren, FSGS hemsida samt Facebook.

Vi önskar gärna en återkoppling hur stipendiet har använts. Det kan komma att publiceras i Gastrokuriren och/eller på FSGS hemsida och Facebook