FSGS stipendium 2020

Utdelning av FSGS stipendium 2020

Vi vill härmed gratulera Mirjam Scoling Akademiska sjukhuset Uppsala till 2020 års FSGS stipendium på 20.000 kronor

Vår motivering lyder:

Årets FSGS stipendium  går till en barnsjuksköterska  som arbetar på en högspecialiserad enhet i Uppsala för barn med Gastrointestinal motilitetsrubbning: en samlad beteckning för svåra och ovanliga tillstånd som kan presentera sig med ett spektrum av symtom i mag-tarmkanalen.

Stipendiet ska användas för ett studiebesök på en specialistklinik i London: Neurogastroenterology Unit vid Great Ormond Street Hospital, som ligger i framkant i vården av dessa barn.

Syftet med studiebesöket är att öka sin kunskap både medicinskt och omvårdnadsmässigt  och därmed kunna förbättra vården i Sverige för dessa barn. Planer finns också att skapa bättre patientinformation till både barn och föräldrar utifrån erfarenheter från detta studiebesök.

 

Väl mött FSGS Styrelse