Förlängd ansökan Norgine stipendium

Norgine utlyser tillsammans med FSGS ett stipendium till sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi/hepatologi.

Stipendiet ska erbjuda ekonomiskt stöd för projekt som syftar till att öka kunskapen kring och/eller omhändertagandet av patienter med leverencefalopati.

För mer information var god läs hela stipendieansökan under fliken stipendium.