Ferring & FSGS Stipendium 2020

FSGS har tillsammans med Ferring Läkemedel AB ett utbildningsstipendium för sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi.

Syfte
Syftet med stipendiet är att erbjuda ekonomiskt stöd för utbildningsprojekt inom gastroenterologi.

Stipendiets storlek
20.000 kr

Vem kan söka?
Sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi i Sverige. Sökande ska vara medlem i FSGS, dock ej styrelsemedlem.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • Namn, arbetsplats, e-postadress
  • Syfte med ansökan

Ansökan skickas via e-post till: fsgsstyrelsen@gmail.com

Sista ansökningsdag 24 Januari-2020