Nyheter: Nyhet

Nu finns det stipendier att söka!

Ni hittar dem under fliken stipendier, mall för ansökan finns också. Passa på i år kanske det är Din tur!

Vifor pharmas järnutbildning, vill du få järnkoll?

Se länken nedan för att komma till utskriftsbar pdf-fil.   Inbjudan Vifor pharmas järnkoll

1st Nordic Barrett`s Esophagus & Early Esophageal Cancer Meeting

Klicka på bilden för mer information samt se programmet.

Inbjudan till Ersta IBD-symposium 2022 ”Multidisciplinär handläggning av svår Crohns sjukdom” Klicka på bilden för mer information.

Information och önskan att fylla i frågeformulär till medlemmar

Vi har fått en förfrågan från Charlotte Hedin. Y-ECCO har tagit fram ett frågeformulär, ”Nutritional management of acute severe flare of IBD” och som också blivit utvald som årets Y-ECCO/ClinCom survey. Charlotte vill väldigt gärna att vi sprider frågeformuläret till... Läs mer

Nu finns andra versionen av Nurses European Crohn`s and Colitis Organisation (N-Ecco) Consensus Statements översatt till svenska, Ni hittar den under länkar/Ecco Guidelines

Nu är årets ansökan till Bengt Ihre -stipendiet öppet

Bengt Ihre-stipendium

Nytt Stipendium att söka

Stipendieansökan FSGS mall

Stipendium att söka innan 25/2-22 förlängd ansökan

Stipendium att söka innan 25/2 -22 förlängd ansökan