Abstraktinlämning Svenska Gastrodagarna Borås 13-15 maj 2020

Deadline: 22 januari 2020

Abstrakt kan lämnas in i följande kategorier:

  • Endoskopi
  • Funktionella mag-tarmsjukdomar och nutrition
  • Gallvägs- och pankreassjukdomar
  • Inflammatoriska tarmsjukdomar
  • Kolorektala sjukdomar
  • Kvalitetsarbeten, förbättringsarbeten, ST-projekt
  • Leversjukdomar

Godkända arbeten kommer väljas ut till följande tre kategorier: Presentation under fria föredrag, presentation vid skärm i mindre grupp under postervandringstid eller enbart pappersposter.

Vi uppmuntrar att man även sänder in material som presenterats internationellt under året.

Mer information hittar du på Gastrodagarnas hemsida, gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se

För att lämna in ett abstrakt, klicka här (Länk till https://gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se/abstraktinlamning/)