Abbvie / FSGS Stipendium 2019

Dags att söka FSGS stipendie i samarbete med Abbvie

Abbvie / FSGS Stipendie 2019

AbbVie, tillsammans med FSGS, ställer för 2019 ett forsknings-/utvecklingsstipendium om 50000 kr till förfogande för Sveriges sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi. Stipendiet är förenat med följande villkor:

  • Medlemmar i FSGS är berättigade att ansöka om stipendiet
  • Stipendiet skall utdelas för att möjliggöra forsknings- och utvecklingsprojekt i omvårdnad inom inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
  • Stipendiet kan delas ut i sin helhet eller delas mellan flera sökande
  • Stipendiet skall användas till aktivitet under innevarande eller påföljande år
  • Stipendiekommitté är FSGS styrelse
  • Stipendiet tillkännages under Gastrodagarna i Jönköping, 8-10 maj 2019
  • Stipendiaten redovisar hur stipendiet har använts i form av en rapport som publiceras i Gastrokuriren samt på FSGS hemsida
  • Stipendiet kan ej sökas av styrelsemedlemmar i FSGS

I ansökan vill vi att du beskriver syftet med varför du söker stipendiet.

Vi behöver i ansökan ha namn, arbetsadress samt mailadress.

– Din ansökan skall vara oss till handa

senast 20 januari, 2019.

– Ansökan skickas till:

lena.mar.johansson@sll.se